Henryk Sienkiewicz

TaniaKsiążka – Henryk Sienkiewicz (pseudonim Litwos) był jednym z najsłynniejszych polskich pisarzy i publicystów. Urodził się 5 maja 1846 roku w Woli Okrzejskiej w rodzinie szlacheckiej.

Początki kariery

Sienkiewicz za namową rodziców podjął studia medyczne w Szkole Głównej w Warszawie, a następnie studiował prawo i filologię na Uniwersytecie Warszawskim, ale nigdy tych kierunków nie ukończył. Od 1969 roku zaczął pisać felietony i artykuły do różnych gazet, i zaprzyjaźnił się z warszawską bohemą artystyczną. Swoją pierwszą powieść pt. “Na Marne” wydał w 1872 roku. W 1876 roku wybrał się w podróż do Stanów Zjednoczonych i został korespondentem Gazety Polskiej. Jego “Listy z podróży do Ameryki” uzyskały sobie szerokie grono czytelników, a pobyt w USA zainspirował go do napisania wielu innych utworów jak “W krainie złota” czy “Za chlebem”. Następnie przebywał w Londynie i Paryżu, a po powrocie do Polski wygłaszał odczyty na temat naturalizmu i swoich podróży.

Największe sukcesy

Lata 80-te XIX wieku okazały się przełomowe w karierze Sienkiewicza. Wydał wówczas swoje najsłynniejsze powieści jak “Ogniem i mieczem”, “Potop”, oraz “Pan Wołodyjowski”. Wszystkie publikacje z trylogii ukazywały się odcinkami w warszawskim czasopiśmie “Słowo”, a Sienkiewicz osiągnął szczyt popularności i został ogłoszony jednym z najsłynniejszych polskich pisarzy w historii. Na początku lat 90-tych odbył kolejną podroż do Afryki podczas której pisał “Listy z Afryki”. W 1893 roku wybrany został na członka wydziału filologicznego w Cesarskiej Akademii Umiejętności w Krakowie. Rok później powstały pierwsze rozdziały powieści “Quo vadis”, które ukazywały się drukiem w kilku gazetach. Książkowe wydanie pojawiło się w 1986 roku w Krakowie i przyniosło polskiemu pisarzowi dużą sławę poza granicami Polski. Powieść przetłumaczono na ponad 50 języków i opublikowano w 70 krajach. W 1900 roku wydał kolejną słynną książkę pt. “Krzyżacy” nad którą pracował przez cztery lata. Sienkiewicz za swoje zasługi dla polskiej literatury otrzymał od społeczeństwa polskiego majątek ziemski w Oblęgorku i udzielał się jako działacz społeczny. W 1905 roku otrzymał nagrodę Nobla za całokształt twórczości. Po wybuchu I wojny światowej opuścił Polskę i przeniósł się do Szwajcarii. Zmarł 15 listopada 1916 roku w mieście Vevey. Jego prochy sprowadzono do Polski w 1924 roku i umieszczono je w podziemiach katedry św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Za najsłynniejsze utwory Henryka Sienkiewicza uważa się:

  • “Latarnik”
  • “Szkice węglem”
  • “Janko Muzykant”
  • “Rodzina Połanieckich”
  • Trylogia: “Ogniem i mieczem”, “Potop”, “Pan Wołodyjowski”
  • “Quo vadis”
  • “Krzyżacy”
  • “W pustyni i w puszczy”.
Książka zdjęcie utworzone przez pereslavtseva - pl.freepik.com